Det er ikke opprettet noe innhold for forsiden ennå.

Nyhetsrom

Jens Wilhelmsen, Norway

Under tittelen «Caux Forums 2017» pågikk konferansene i det store hotellet ved Genfer-sjøen i fem

Et tverreligiøst initiativ kalt Grønn Jihad ble presentert i Sophus Lies gate 5 (IofC sitt hus) d

Hva skal til for å gjenopprette forholdet mellom Russland og Vesten slik at vi ikke får en ny kal