Lørdag, mai 2, 2015

Ajmal MasroorVi har hatt fem velsignede, inspirerende og lærerike dager med imam Ajmal Masroor under hans Norgebesøk 25.-29. april 2015. Formålet med å invitere Masroor var å bygge fornyet tillit og samarbeid på tvers av den mistilliten som nå råder mellom våre ulike kulturer og oppfatninger. De siste ukenes hendelser i Europa, har brakt muslimenes rolle og plass i Europa i et skarpere fokus og polariseringen eskalerer. Ajmal mener ​religiøse ledere må ta del i dialogarbeid på tvers av de kulturelle skillelinjene i samfunnene de er i, og jobbe aktivt for fred.

Ajmal er imam og journalist, vært kommentator for bl.a. BBC og CNN på sosiale, politiske og religiøse spørsmål, og han er Chief communications officer og partner i nettTV selskapet Alchemiya som lanseres denne våren. Alchemiya henvender seg til unge europeiske muslimer, og er et ledd i arbeidet mot ekstremisme. Selskapet er blitt sammenlignet med Netflix med et islamsk tilsnitt.

Masroor forteller om Alchemiya: “If you think about it, not a single channel in the world exists today that shows a positive image of Islam. You may go to a Muslim TV channel and see a few good quality programmes, but most of it’s cheap and cheerful, and it’s often very preachy.” Han er opptatt av den voksende befolkningen av globale, urbane muslimer. Dette er en ny generalsjon som leter etter en identitet som europeiske muslimer uten "green domes and gold stars in the branding”. For disse er Europa mer islamsk enn de opplever at de fleste muslimske landene i verden i dag er.

Han har blitt kjent som «fornuftens stemme» for islam i Storbritannia og utfordrer ekstremisme aktivt. Etter drapet på trommeslageren Lee Rigby fikk han en svært positiv omtale i The Economist for å ha utfordret gjerningsmannen med følgende ord: «Hvis du misliker Storbritannia så mye...hvorfor overleverer du ikke passet og forlater landet? Og hvis du misliker regjeringens politikk... delta i politikken og still til valg». I en tid da stygge og hevngjerrig trusler kom til syne på internett, var det den slags budskap mange borgere ønsket å høre ... fra en muslim".

Vi arrangerte en serie med 10 åpne seminarer og møter med den britiske imamen og kringkasteren, Ajmal Masroor. Møtene ble arrangert med kirker, moskeer, Islamsk Råd, lederen av det jødiske samfunnet, en videregående skole, høyskole, tenketanken Skaperkraft og Minotenk, med Statssekretær Laila Bokhari ved Statsministerens kontor og Stortingspresidenten Olemic Thommesen. En rekke emner ble åpent diskutert med folk fra forskjellige kulturelle, religiøse og sosiale sfærer i det norske samfunnet.

 

Åpent møte i IofCs hus: «Troens rolle i dagens samfunn»
Sammen med Hermund Haaland fra Tankesmien Skaperkraft innledet imam Ajmal Masroor møtet. Masroor hovedbudskap var at tro kan ha en dyp og positiv innvirkning på mennesker og samfunnet. Lytt her. Oppslag i Vårt Land: "Kjendis-imam - Norge har mye å lære av islam"  Les her

 

Åpent møte: «Hvilke verdier kan islam bidra med i det norske samfunnet?»

Samme dag på kvelden arrangerte vi et møte hvor målgruppen var unge norske muslimer. Masroor vektla følgende verdier: troen på én Gud, et rent hjerte og karakter, ydmykhet, moderasjon, medfølelse og ærlighet. Lytt her

 

Dialogmøte: «Trosopplæring i det sekulære samfunnet»
Masroor deltok i et dialogseminar i Jar menighet i Bærum med sokneprest Thomas Berbom, hvor alle menighetene i Bærum var invitert. Lytt her

 

Dialogmøte med imamer og representanter fra lokale moskeer
En gruppe på 30 imamer og moskeledere deltok for å diskutere hvordan moskeene kan bidra i det norske samfunnet.

 

Åpent møte: «Islams image - identitetskrise for unge norske muslimer»
Sammen med imam Ajmal Masroor tok vi turen til Camilla Nelsons skole, Åssiden vgs i Drammen, hvor hun er lærer. Rundt 300 elever og lærere møtte opp for å lytte til Masroor. Lytt her.

Oppslag på NRK: "Lukk øynene og se for deg en muslim" Les her

Oppslag i Vårt Land: "Den religiøse løsningen"  Les her

Oppslag i Dagsavisen Fremtiden: "Urban imam"  Les her

Oppslag i Dagsavisen Fremtiden: "Bygge bruer"  Les her

Nyhetsklipp fra Nrk Distriktsnyheter Østafjell: Klikk her

 

Dialogseminar: «Utfordre ekstremisme - hvordan kan vi skape en motkultur til polarisering»
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen inviterte Masroor, blant annet talere, for å diskutere hvordan vi kan utfordre ekstremisme i vårt samfunn.

Oppslag på Høgskolens webside: "Gi slipp på vold og hat"  Les her

 

Møte med statssekretær Laila Bokhari ved Statsministerens kontor
Statssekretær Bokhari hadde invitert oss og Masroor i tillegg til ulike regjeringsmedlemmer, og en gruppe unge nordmenn, både muslimer og de av andre oppfatninger, menn og kvinner, fra moskeer, sentre, profesjoner og kirkesamfunn, for å diskutere hvordan en kan håndtere trusselen fra ekstremister med muslimsk bakgrunn.

 

Paneldebatt: «Har islam en plass i Europa?»
En paneldebatt ble arrangert på Litteraturhuset hvor Masroor delte sine tanker om hvorvidt islam har en plass i Europa. Tre andre gjesteforelesere ble invitert til svare på hans tale: en ung muslim, en ledende kristen misjonær, og lederen av Jødiske samfunnet. Klikk her for å se youtube videoer.  

Oppslag i den flerkulturelle avisen Utrop: "Staten må tilrettelegge for religion"  Les her

 

Møte med Stortingspresidenten Olemic Thommesen og Stortingsrepresentant Kristin Vinje
IofC og Masroor ble invitert til Stortingspresidentens kontor for å diskutere hvordan muslimer og folk med annen trosoppfatning kan leve sammen i harmoni.


Klipp fra Nrk Dagsrevyen 21 "Besøk til Stortinget" Klikk her (tid 6:50-8:50)

 

Dialog med muslimske ungdomsorganisasjoner i Oslo
IofC invitert Islamsk Råd Norge og muslimske ungdomsorganisasjoner i Oslo for å diskutere hvordan unge muslimer kan bidra til  «de-radikalisering» uten å bli "beskyldt" for være agenter for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

 

Se album på IofC Norge sin Facebook-side: Klikk her