Velkommen til Initiatives of Change i Norge

Sophus Lies Gate

Vårt senter i Oslo brukes både til kontor, møter, samlinger, julemesse og innkvartering av gjester. Huset bebos av et vertskap av frivillige. Initiatives of Change er en bevegelse som drives frem av enkeltmenneskers engasjement og initiativ. Den formelle ledelsen av stiftelsen og dens økonomi ivaretas av stiftelsens styre. 

IofC's styre i Norge

Jorulf Silde

Ole í˜stmo, Oslo, Norway

http://no.iofc.org/sites/no.iofc.org/files/styles/thumbnail/public/media/image/to/tone_nelson.jpg?itok=3uCyk3_r

Jorulf Brøvig Silde (leder)
Arbeidsområde: Aktiviteter

Ole Østmo (nestleder)
Arbeidsområde: Økonomi og Sophus
Tone Høimyr Nelson
Arbeidsområde: Informasjon
Kebba Secka
Arbeidsområde: Aktiviteter
Elisabeth Smith
Arbeidsområde: Sophus

Camilla Nelson Wilhelmsen from Norway

Hermund Haaland, Norway  
Camilla Nelson (vara)
Arbeidsområde: Nettverk og aktiviteter
Adekola Oyenunga (vara)
Arbeidsområde: Økonomi
Mahwash Ajaz (vara)
Arbeidsområde: Informasjon
Hermund Haaland (vara)
Arbeidsområde: Nettverk og aktiviteter
Astrid E. Gallefoss (vara)
Arbeidsområde: Aktiviteter

       
Ragnhild H. Østmo (leder rådet)
Arbeidsområde: Informasjon