Utveksling til India
Ett år i India: F.v. Søstrene Johanne, Kari og Astrid med Gudrun Brøvig Silde (mor) og Jorulf (far/fotografen).
Onsdag, november 13, 2013

Fam Silde

 

4. september 2013 forlot en norsk familie, Gudrun og Jorulf Brøvig Silde med døtrene Kari (17), Astrid (15) og Johanne (12), huset sitt på Jar for å bo og arbeide ti måneder i India. I et brev til Ny Verden forteller de hvorfor de tok det uvanlige skrittet:

”På generalforsamlingen i IofC International i Caux 2012 ble det enighet om noen prioriteter for verdensarbeidet. En av dem var etisk lederskap. IofC India har et stort program for lederutvikling i senteret Asia Plateau i delstaten Maharashtra. Topp-ledere fra multinasjonale indiske selskaper, politifolk, lærere, økonomistudenter og folk som arbeider i landsbyer preget av stamme-motsetninger har hatt sine kurs her. Over tid er det utviklet programmer for offentlig ansatte på alle nivåer, som har fått stor aksept både på delstatsnivå og innen ulike profesjoner. I tillegg er det en rekke konkrete prosjekter rettet mot korrupsjon, helse og landsbyutvikling. Dette gjør Asia Plateau til et unikt sted for læring.

 

Vi har reist rundt i India tidligere og landet har en spesiell plass hos oss begge, derfor var vi klare da det indiske IofC teamet ba oss komme og bidra til å øke kapasiteten og gjennom-føringen av programmene. På forhånd snakket vi mye sammen i familien om hva det vil si å bo i India. Ikke minst var jentene spent på hva indisk skolegang innebar. Alle visste vi at et opphold på Asia Plateau ville bli krevende, men samtidig lærerikt. Og alle er vi glad i indisk mat!”

 

Erfaringer

”Vi har begge tilegnet oss kompetanse og erfaring gjennom utdannelse, jobber, gjennom IofC og annet frivillig arbeid som vi har vært del av i mange år,” skriver de. Gudrun har mange års fartstid i Kirkens Bymisjon og arbeidet med familier, rusavhengige og bostedsløse i Oslo. Jorulf har de siste årene ledet oppbyggingen av miljø- og bærekraftssatsingen ved Universitetet i Oslo. De ser fram til både å lære og å dele sine egne erfaringer i India.

”Erfaringer brukes best når de deles. Vi har også som mål å ta med oss erfaringer herfra tilbake. Vi vil finne ut hva det er som gjør at IofC vokser i India, at det oppnås resultater og at arbeidet er økonomisk selvbærende.”

 

På Asia Plateau arrangeres det mange konferanser av noen dagers varighet og Sildefamilien har alt vært i ilden flere ganger. De skal være med på planlegging og gjennomføring av en større konferanse, Making Democracy Real, i januar 2014. Til den er det anmeldt folk fra Midtøsten, Afrikas horn, Sør-Sudan, Malaysia og India. Gudrun og Jorulf håper å lære mye om hvordan inderne bygger sine fellesskap, gjennomfører sine programmer og kommuniserer med samarbeidspartnere. ”Som familie ser vi frem til møtene med mennesker med livshistorier hinsides vår erfaringsbakgrunn. Vi regner med å få noen korreksjoner på våre oppfatninger av hva som er viktig,” skriver de.

Kari, Astrid og Johanne ble raskt husvarme og kjent med andre unge på Asia Plateau, spesielt de ti unge interns som kommer fra ni land for å jobbe i senteret. Men møtet med indiske skoler ble krevende. Panchgani har flere internatskoler med høy standard dit unge jenter fra hele landet blir sendt. Disiplinen er streng men vennlig. Kravet om skoleuniform og hårflette samt forbud mot sminke og tyggis var uvant i starten, men etter hvert har alle tre funnet seg til rette og fått venner. Når dette leses er de på skoletur til Himalaya. Etterpå skal familien Silde se seg litt om i India under den indiske Dewali-ferien.

Sildefamilien mener at vi i Norge er for lite oppdatert på India og indiske forhold. Mens flere hundre millioner indere kan navnene på sentrale europeiske og amerikanske politikere, forfattere, skuespillere og nynner vestlige radio-hits, er det få nordmenn som kan en brøkdel av dette om India. Dette, på tross av at landet er verdens største demokrati med 1,2 mrd innbyggere og et økende næringssamkvem med verden. Fra indisk filosofi, religion og naturforståelse har også Norge og vesten fått mange impulser.