IofC Norge
Møtekalender Norge. Se også Facebook events

Til utvidet møtekalender (krever pålogging) ARBEID I NORGEI Norge har IofC de senere år blant annet engasjert seg i:

  • å bygge tillit og forståelse mellom grupper i vårt multikulturelle samfunn
  • dialoger på tvers av generasjonene
  • konakt øst-vest (Skandinavia - Baltikum - Ukraina - Russland)

IofC’s betydeligste bidrag er likevel som motivasjon i folks private og offentlige virke og i relasjonene til de nærmeste, venner og kolleger.

Sophus Lies gate 5, IofC senter i Oslo

Sophus Lies gate 5 har vært det norske IofC-senteret siden 1965. Omtrent 300 mennesker over hele landet gikk sammen om å kjøpe det. Rundt 2000 personer fra inn- og utland gjester huset årlig.