Hans Ragnar Mathisen i Nagaland (IofC DK)
Boklansering med forsoningsbudskap 9. august: FNs urbefolkningsdag
Visier Sanyus historie om forsoning og heling av historiens sår, inspirert av IofC.
Fredag, juli 20, 2018

- Vi sier som representerer urbefolkningene i India og identifiserer seg med urbefolkningene verden over, inspirer med sin livshistorie og erfaringer med forsoning. Hans aktive engasjement for å skape løsninger for neste generasjon, kan gi oss redskaper til å nå inn til hjertene blant samer og grønlendere i våre land,  sier Birte Finken, representant for IofC (Norge/Danmark). Finken vil være til stede på boklanseringen i Tromsø 9. august, sammen med den samiske kunstneren Hans Ragnar Mathisen, som har invitert Visier til Norge.

Forsoningsarbeid i Skandinavia

Selv om historien utfolder seg under fremmede himmelstrøk og i en verden de færreste av oss i Norden har et nært forhold til, får Visiers fortelling klangbunn i forhold til minoritetsbefolkninger i våre egne land. - Det synes å være grobunn for et naturlig og nært beslektet åndsfellesskap mellom stammebefolkningene fra Nordøst India og samer, så vel som inuitter, som hører til på våre nordlige breddegrader, forteller Finken.

Boken gir verdifull dokumentasjon for naga-folkets kulturelle særtrekk og erfaringer i overgang til moderne kulturformer. Spørsmål om identitet og i mange tilfelle, de opprinnelige befolkningers felles erfaringer som annenrangs borgere, inngår i refleksjonene. Her er der dyp visdom å hente.

Ringen sluttes når Visiers historie ender med tilbakekomsten til Nagaland i 2015, hvor han har skapt det økologiske skog- og hageprosjektet “Healing Garden Medziphema”. Hans mektige historie taler sterkt til alle som har måttet flykte fra vold og politisk undertrykkelse og til alle som måtte ha gitt deres medmennesker en varm velkomst. Som illustrert i boken: Ut av stor lidelse vokser det frem helhet og modning. Det handler om en identitet av spirituell art, som kunne føre med seg gjenoppretting av noe som på fundamentalt vis er brutt ned i den moderne verden, på tvers av kultur forskjeller.

- Det er min intensjon å utvikle det skandinaviske IofC-nettverket fremover for å styrke et felles skandinavisk fokus på urbefolkninger, med sikte på å bygge tillit og understøtte heling- og forsoningsprosesser, sier Finken.

Invitasjon til boklanseringen:

https://www.facebook.com/events/190519488335482/

Bestill boken:

https://www.amazon.com/Naga-Odyssey-Visiers-Investigating-Power/dp/1925495825


 

Boganmeldelse:

Naga saga:  Visier Sanyus bemærkelsesværdige historie

Som millioner af flygtninge verden over kender Viser Sanyu til hvordan det er at flygte fra voldelige konflikter. Han er en Ældste fra Meayastsu-klanen i Angami stammen fra Khonoma, landsbyen som var hjertet i den væbnede modstandskamp af britisk og indisk okkupation. Den bjergrige stat med to millioner indbyggere ligger mellem Assam i mod vest og Burma/Myanmar mod øst.

Nagaland har kæmpet for frihed siden det britiske koloniale styret startet I fra 1830.Ved indføringen af India og Pakistans uafhængighed i 1947-for 71 år siden- forventede Nagafolket at Indiens statsminister Jawaharlal Nehru ville gå ind for at støtte deres stærke ønske om et uafhængig Nagaland. Det gjorde ham ikke, af frygt for præcedens blandt de andre små stater i hans rige. Nehru sendte tropper ind i landet med ret til at skyde og tage liv uden rettergang. Det har efterladt et bittert eftermæle som også har splittet nagaerne i indbyrdes faktioner. Konflikten har kostet 100,000 menneskeliv.

Visier var kun 5 år i1956, da familien flygtede ind i junglen for at undslippe den indiske hærs okkupation. “… Hæren angreb Khonoma”… ”vores landsby brændte i 12 dage og blev totalt fortæret”. Disse gruopvækkende oplevelser og den svære tid, skildres malerisk som Visier levende husker det. Han fortsætter: ”… ud af dette traume og tiden i junglens dybe lidelser, voksede en indsigt og forståelse i menneskehedens lidelser”

Ironisk nok blev Visier ud af 6000 drenge, udvalgt sammen 31 nagaer som fik mulighed til at få en udmærket uddannelse på et militært akademi, som 14årig. Men in det fjerde år blev en voldelig nagakonflikt iscenesat. Efter denne traumatiserende episode fortsatte han sin uddannelse i delstaten Assam.

Alt dette kunne have ledet ham til at indgå i den væbnede modstandskamp. Dette skete ikke, takket være nogle skælsættende hændelser. Den første var i 1967 under et besøg af Rajmohan Ghandi, en sønnesøn af Mahatma Ghandi (og senere president i IofC (red.anm.)) i hans hjemby, landsbyen Khonoma. Hans ord til dem var: ” Jeg har set gravene til jeres folk. Jeg har set resterne af jeres landsby som brændte ned i 1956. Jeg er dybt ked af hvad den indiske hær har gjort imod jeres folk. ” Reaktionen var som et elektrisk stød skriver Viser og han fortsætter:
”Her var en inder som bad om tilgivelse for tabene af menneskeliv, nedbrænding og totale ødelæggelse af landsbyen. ”…” Jeg erfarede, at det at bede om tilgivelse og udtrykke anger, var helende for alle involverede parter.
For det andet under skoletiden så Visier en international revy (i regi av MRA, nå IofC (red.anm.)) kaldt Anything to Declare? Igen var fokusset forsoning, hvilket gjorde et dybt indtryk. Han deltog efterfølgende i en konference ved Asia Plateau, som stadig er center for Initiatives of Change verdensomspændende arbejde, (den gang Moralsk Oprustning) gennem en erfaring som beskrives som ”epifany” eller opvågning fik hans liv en ny dybde og retning som gjorde den nominelle tilknytning til baptistkirken til en ny væsentlig del af hans livsanskuelse. Kort tid efter påbegyndte studier indenfor historie tog han en længere pause og deltog i den musikalske forestilling Song of Asia som blev indøvet ved Asia Plateau og blandt andet turnerede i Sydøstasien og senere i Europa. Han beskriver denne tiden:
”… det forandrede mit liv, skabte an lænke af venner henover jordkloden som vibrerer til denne dag”

Under turneens ophold i Norge, midt i halvfjerdserne, voksede et meget nært venskab mellem nagaen Visier og samen fra Norge, Hans Ragnar Mathisen som bærer kunstnernavnet Keviselie. Det medførte gensidige besøg i Tromsø og i Nagaland i gennem åerne der fulgte. Bogen beskriver hvordan Hans Ragnar optages som en bror i stammefælleskabet i Khonoma og de meget strenge restriktioner udlændinge blev underlagt ved ophold i Nagaland. De to arbejder stadig i fællesskab om spørgsmål som gælder de oprindelige befolkninger verden over. På en smuk og gribende måde giver de farve og stemme til deres folks kultur og historie.

Visier studerede ved North Eastern Hills University i Shillong, og blev den første Angami med Ph.d. i Historie. Han blev leder af fakultetet for Historie og Arkæologi ved Nagaland Universitet. Visier giftede sig med Pari Duncan, som han mødte I Shillong, i 1986. Livet i Kohima var en stor udfordring, med tiltagende ustabilitet under den vedvarende konflikt med den indiske hær ”… som at gå på æggeskaller”. Vold var en del af hverdagen.

Med tre små børn, besluttede de at tage til Australien. Han studerede teologi ved Melbourne Universitet samtidig med at han ledet sit eget Naga Yoga institut. Han var ”… tilfreds med at være en ærlig hårdtarbejdende flygtning”. Senere havde han seniorpositioner for den australske kirke NCCA, Act for Peace og NGO-en World Vision.

Selv om historien udfolder sig under fremmede himmelstrøg og i en verden de færreste af os i Norden har et nært forhold til, får hans fortælling klangbund i forhold til vore landes minoritets-befolkninger. Der synes at være grobund for et naturlig og nært beslægtet åndsfællesskab mellem stamme befolkningerne fra Nordøst Indien og samer, så vel som inuitter, der hører til på vore nordlige bræddegrander. Bogen giver værdifuld dokumentation for naga-folkets kulturelle særtræk og erfaringer i overgang til moderne kulturformer. Spørgsmål om identitet og i mange tilfælde, de oprindelige befolkningers fælles erfaringer som andenrangs borgere indgår i refleksionerne, og her er der dyb visdom at hente.

 

Ringen sluttes når hans historie ender med tilbagekomsten til Nagaland I 2015, hvor han har skabt det økologiske skov og haveprojekt “Healing Garden Medziphema”. Hans mægtige historie taler stærkt til alle som har måttet flygte fra vold og politisk undertrykkelse og til alle som måtte have givet deres medmennesker et varmt velkommen. Som illustreret i bogen: Ud af stor lidelse vokser der frem helhed og modning. Det handler om en identitet af spirituel art, som kunne føre med sig genopretning af noget der på fundamental vis er brudt ned i den moderne verden, på tværs af kultur forskelle.

 Baseret på Michael Smiths boganmeldelse af 2017 IofC GB, ved Birte Finken IofC Dk 2018

A Naga Odyssey: Visier’s long way home

by Visier Meyasetsu Sanyu with Richard Broome

Monash University Publishing, Australia

ISBN: 9 781925 495829