Tirsdag, mai 1, 2012

Mountain House from the terrace

IofC’s internasjonale konferansesenter i Caux, Sveits, har ca. 400 senger og ligger nesten tusen meter over Genfersjøen. Det har vært i IofC’s eie gjennom 66 år og har bidratt til viktige prosesser i det internasjonale samfunnet.

Sommerens fem konferanser i Caux (1/7 - 8/8) fokuserer på et vidt spektrum, fra det sivile samfunns rolle i en multikulturell virkelighet, oppfølging av initiativ mot ørkenspredning, mobilisering av støtte til forsoningsarbeid i en rekke konfliktområder og en uke med fordypning i IofC’s grunnleggende idéer. Hver konferanse varer ca. fem dager.

Konferansene i Caux har spilt en viktig rolle i mange internasjonale prosesser, som i den historiske forsoningen i Europa etter 2. verdenskrig, i den fredelige avviklingen av kolonistyret i flere afrikanske land og som demper av handelskonfliktene mellom den vestlige verden og Japan.

Videre opplysninger om Caux og sommerens konferanser kan hentes fra nettstedet (linker i høyre marg), www.caux.ch, eller ved henvendelse til IofC’s norske avdeling, boks 3018 Elisenberg, 0207 Oslo, tlf. 22 55 94 30.