IofC er en frivillig organisasjon (NGO), og drives av frivillig innsats og gaver. Gjennom alle år er arbeidet gjort mulig ved hjelp av enkeltmennesker som har gitt sin tid eller av sine midler og penger for å støtte arbeidet.

Bidra med tid og innsats:

Vil du bidra rundt møter og arrangementer, eller har andre initiativ? Sjekk ut aktivitetkialenderen og kontakt oss på telefon: 22 55 94 30 eller Send E-post

Vil du bidra rundt den årlige julemessen? Bli med på bakedager eller lag salgsvarer. Sjekk ut aktivitetskalenderen for november eller kontakt oss på telefon: 22 55 94 30 eller Send E-post

Vil du bidra med praktiske ting i huset? Vi har dugnad hver vår og høst. Sjekk ut aktivitetskalenderen og dugnadslisten eller kontakt oss på telefon: 22 55 94 30 eller Send E-post

Bidra med økonomisk støtte:

Initiatives of Change
Pb 3018
0207 Oslo

Konto: 6030 05 08831

IBAN: NO2860300508831
SWIFT code: NDEANOKK
Nordea Bank Norge ASA