Det første du kan gjøre er å tenke gjennom ditt eget liv, for å finne ut hva som er rett og galt, ondt og godt. Det kan bety å rydde opp i fortiden, forsone deg med en uvenn eller gi avkall på fordommer. Det kan også bety å snakke ærlig ut med dine nærmeste eller med mennesker som har en annen politisk, etnisk eller religiøs bakgrunn. Initiatives of Change er ikke et trossamfunn eller en organisasjon som du kan bli medlem av, men en mulighet til å søke sammen med mennesker som vil leve etter og kjempe for de samme verdiene. Innenfor IofC-nettverket finnes det grupper som har samlet seg om bestemte arbeidsoppgaver, både lokalt og internasjonalt. I venstre kolonne finner du linker til en del av vårt internasjonale arbeid. Under møte-linken og linkene til venstre finner du noe av det som skjer i Norge og internasjonalt. I Norge har IofC de senere år blant annet engasjert seg i:

  • å bygge tillit for forståelse mellom grupper i vårt multikulturelle samfunn
  • generasjonsdialoger om familiens rolle
  • aksjoner og seminarer for forsoning og samarbeid rundt Østersjøen

Har du ideer til initiav og aktiviteter som støtter opp om disse hovedmålene, kan du melde dem inn her.

IofC’s betydeligste bidrag er likevel som motivasjon i folks private og offentlige virke og i relasjonene til de nærmeste, venner og kolleger.

Sophus Lies gate 5 har vært det norske IofC-senteret siden 1965. Omtrent 300 mennesker over hele landet gikk sammen om å kjøpe det. Rundt 2000 personer fra inn- og utland gjester huset årlig.

Klikk her for aktivitetskalenderen.