Tirsdag, oktober 13, 2015

Et godt knippe av deltagerne på trappa foran IofC sitt senter i Norge, søndag 4.okt

For 10 dager siden møttes 15 Europeere til en weekend i IofCs hus i Oslo, Sophus Lies gt 5, for å snakke sammen om de store utfordringene Europa står overfor idag - og hva vår rolle og vårt kall som IofC i Europa kan være i dagens situasjon.

Vi kom fra 8 ulike land og de fleste av oss som møttes jobber heltid med IofC.

En felles overbevisning om at IofC kanskje tydeligere enn på mange år har noe viktig å bidra med og gi til et Europa i nød, og et ønske om å jobbe bedre og tettere sammen på tvers av våre nasjonale arbeider brakte oss sammen.

Nåkommende torsdag 15.okt klokka 19.00 inviterer vi til å møtes i Sophus for å høre fra det Europeiske møtet og å sammen snakke videre om hva vi som IofC Norge kan bidra med i det Europeiske arbeidet.