Søndag, juni 24, 2012

(Foto: Ragnhild Østmo)

Glimt fra siste halvårs aktiviteter i IofC Norges hus i Oslo, Sophus Lies gt. 5:

Året startet med den store marmelade-uken, der ca 60 liter marmelade ble laget for salg til årets julemesse. Så var Imam Masroor og konen Henrietta Swaz gjester i huset i forbindelse med ekteskapskurs for unge muslimer i Oslo.

Da algerieren Mohammad Sahnoun, en av sitt lands og FN’s tidligere topp-diplomater og initiativtaker til "Caux Forum for Human Security", besøkte Oslo sammen med John Bond, sekretær for sommerens Forum for Human Security, kom drøyt 50 mennesker til åpent hus i Sophus. Sahnoun fikk også et møte med daværende minister Erik Solheim.

Hver onsdag har unge voksne møttes til middag og diskusjon i IofCs hus, og John Bond deltok en av kveldene. Minna Palsio og Robin fra IofC i Finland skriver masteroppgave om fredssirkler og intervjuet tidligere deltakere her i Oslo.

I vår ble det arrangert "Stille stund workshop" i huset, rådsmøte og dugnad der 28 personer deltok. Over 50 personer var innom for å feire 17. mai i huset, og nylig hadde mange av kvinnene fra siste års fredssirkler et heldagsseminar om utfordringer samfunnet står overfor etter 22. juli, og hva vi kan gjøre.

Vertskap i huset har vært Marius, Eirin og Noa Vegge-Kristensen (8 mnd), og etter dem bodde Ingjerd, Tor Anton og Johannes (6 år) Gaarder i huset.