Mandag, juni 25, 2012

Mohamed Sahnoun (Photo: Edward Peters)45 personer kom til IofCs hus i Oslo, for å høre ambassadør Mohamed Sahnoun orientere om planene for sommerens konferanse om Human Security i Caux, juli 2012. Sahnoun har tjent sitt land Algerie som ambassadør i Paris og Washington og har en lang karriere som FNs fredsmegler bl.a. i Kongo og på Balkan. Han var medlem av Bruntlandkommisjonen for bærekraftig utvikling. I Oslo var han gjest av IofC, som han ledet internasjonalt i 2008.

Begrepet Human Security, eller menneskelig sikkerhet, er foreløpig lite brukt og kjent internasjonalt. Sikkerhet forbindes gjerne med militært forsvar, etterretning og allianser mellom stater. Ambassadøren hevdet at sikkerhet krever meget mer enn dette, og nevnte fem forhold:
1. Et rettferdig og korrupsjonsfritt styresett
2. En inkluderende økonomi som utjevner forskjeller og fjerner fattigdom
3. Interkulturell dialog som leder til forståelse og respekt
4. Heling av historiens sår slik at konflikter ikke fortsetter å ulme
5. En bærekraftig global økonomi som stopper global oppvarming

”Det kreves nye holdninger og store strukturendringer dersom det skal lykkes å skape en stabil og rettferdig verden”, sa ambassadør Sahnoun. Konferansen Caux Forum 8-15. juli 2012 har som mål å inspirere til en ”samvittighetens koalisjon” ved å samle pionerer som arbeider for sikkerhet på ulike områder. Gjennom utveksling av erfaringer kan en lære av hverandre. Et tema for Caux Forum er Afrikas ”ressursforbannelse”, d.v.s. at enkelte afrikanske lands rike naturressurser ikke har gitt bedre kår til befolkningen. Pengene havner i lommene på noen få. Sahnoun mente at Norges kloke forvaltning av olje- og gassinntektene kan være et eksempel for utviklingsland.

 
Ambassadør Sahnoun ser det som prioritet å lege det han kaller ”såre minner”, som holder konflikter gående i mange land. Han har selv vonde erfaringer fra kampen for uavhengighet i Algerie, der han ble fengslet og mishandlet av franske soldater. «Men bitterhet bygger ikke stabilitet og fred», fortalte han, og i dag samarbeider han med franskmenn.