Kunsten å forsones - et tidsvitne på tre kontinenter

Jens J. Wilhelsen

Denne boken vil styrke troen på at vanlige mennesker kan lage historie. Det er ikke forbeholdt noen få med mye makt og mye penger. Leserne møter en ung nordmann som i 1947 forsones med sin familie og med Tyskland. De møter også tyske gruvearbeidere, japanske bønder, hutu og tutsi studenter i Burundi, europeiske industriledere og en norsk imam.

Boken tegner nærbilder av tyskernes kamp med ruinhauger og håpløshet etter krigen, av japanernes gruppementalitet og det vanskelige forholdet til Kina, av frigjøringskampen i deler av Afrika og europeernes ansvar. Den skildrer forsøket på å løse en handelskonflikt mellom Japan og Vesten, og munner ut i spørsmålet om Europas rolle i det globale samfunnet som nå vokser frem.

En enkel livsfilosofi ligger i bunnen: Den som vil endre verden, må begynne med seg selv – men ikke stoppe der. Kunsten å forsones er like uunnværlig på det internasjonale plan som på det sosiale og personlige. Leseren bys ikke patentløsninger, men stimuleres til å eksperimentere selv.

 • Jens Jonathan Wilhelmsen:
 • KUNSTEN Å FORSONES – tidsvitne på tre kontinenter
 • ISBN: 978-82-560-1825-3
 • Innb. ca. 256 sider Pris: kr. 200,-
 • Kjøp boken her, eller gå til din lokale bokhandler og be dem bestille den (det vil også gjøre boken mer kjent).
 • Solum Forlag, info@solumforlag.no, tlf. 22500400

Vi gjengir bokens forord her

 

Norge i brann

Helje Kringlebotn Sødal, Cappelen Damm

Oxfordbevegelsen skapte en av de mest spesielle vekkelsene i norsk historie. Som andre vekkelsesbevegelser forkynte den om synd, bekjennelse og moralsk livsførsel, men optimismen, humoren, samfunnsengasjementet og målgruppetenkning var annerledes og virket tiltrekkende på mange. «Frelsesarmeen for overklassen», som bevegelsen kunne bli kalt, ville offensivt vekke samfunnseliten først. Kjendiser som vitnet offentlig om egen omvendelse, vakte oppmerksomhet, og Oxfordbevegelsen fikk en formidabel pressedekning. Tusenvis kom på møtene, vekkelsen var på alles lepper, og det var sosialt akseptabelt å tilhøre de vakte. De som ble med i bevegelsen, forskanset seg ikke i det kristne fellesskapet, men kastet seg inn i kultur- og samfunnslivet for å gjenkristne det. Norge sto i brann, hevdet bevegelsens internasjonale leder, Frank Buchman. På få år oppnådde Oxfordbevegelsen å vitalisere deler av norsk kristenliv og påvirke kulturlivet i stor grad. Samtidig var den kontroversiell og omdebattert, i kristne så vel som i sekulære kretser.

For første gang foreligger det nå en samlet framstilling om Oxfordbevegelsens virksomhet i Norge, og forfatteren belyser sider ved bevegelsen som aldri er blitt presentert før. Boken redegjør for hva bevegelsen sto for, gir en utførlig presentasjon av bevegelsens kampanjer og spesielle arbeidsmetoder, og drøfter hvorfor vekkelsen stilnet av. Den viser også hvordan Oxfordbevegelsen påvirket norsk skjønnlitteratur i mellomkrigstiden, og hvordan den preget norsk kristenliv på kort og lengre sikt. Kjente oxfordprofiler som Carl Joachim Hambro, Ronald Fangen og Fredrik Ramm, blir særlig omtalt.

 

Gjennom Murene

Leif Hovelsen, Euro-forum forlag

Forfatteren var aktiv i motstandsbevegelsen under den andre verdenskrigen og satt på Grini med en dødsdom hengende over seg. Etter krigen har han jobbet med å fremme menneskerettigheter, forsoning og fornyelse i Russland og med å få Tyskland forsonet med Europa. Boka belyser demokratiets konfrontasjon med de totalitære systemene. "Gjennom Murene" er først utgitt på russisk som uttrykk for Leif Hovelsens mangeårige arbeid sammen med russiske dissentere for å fremme menneskerett, forsoning og fornyelse i det russiske samfunn. Han var en nær venn av Nobels fredsprisvinner Andrei Sakharov. Hovelsens erfaringer fra Tyskland etter Den annen verdenskrig ga god basis for det - ikke minst på grunn av hans bakgrunn som dødsdømt fange på Grini under krigen. Å få Tyskland forsonet med Europa igjen har vært en oppgave som han gjennom Moralsk Opprustning viet sitt liv til. Vi får høre om den forbausende endring i det industrielle Ruhr-området da en rekke sentrale kommunistiske fagforeningsledere ble ført over i en "større revolusjon", som basis for det nye, demokratiske Tyskland. Hovelsens innsats kom også Norge til gode da han var aktør i løsningen av den vanskelige erstatningssaken etter krigen, noe statsminister Einar Gerhardsen takket ham hjertelig for

 • Leif Hovelsen, Euro-fruom forlag 2007
 • Boken har 200 sider og kan bestilles fra vårt kontor.
 • Send E-post eller ta kontakt pr telefon 22 55 94 30
 • Pris kr 160.- pluss porto kr 65.-

 

Det Moralske Absolutt

Einar Engebretsen, Agave forlag

Det moralske absolutt er en selvbiografi, men like mye en samtids- og kulturhistorie fra de siste 70 år. Gjennom forfatterens møte med kjente og markante personligheter i inn- og utland får vi innblikk i en fargerik samtidshistorie der den røde tråd er ringvirkninger av vekkelsen gjennom Oxfordgruppen, senere Moralsk Opprustning (MRA) og IC. Forfatteren har vært heltidsarbeider i denne bevegelsen gjennom et langt og innholdsrikt liv. Det var C.J.Hambro som inviterte Oxfordbevegelsen til Norge. Som ung heltidsarbeider i MRA etter krigen besøkte Engebretrsen Hambro i Stortinget. Hambro ville holdes orientert om MRAs verdenomspennende arbeid. Som leder av Folkeforbundet i 30-årene ble Hambro dypt deprimert over at verden gikk fra krise til krise og Folkeforbundet var maktesløst. Han fikk først høre om Oxfordbevegelsen fra sin sønn Cato i London. Hambro ble interessert fordi brevene fra London var så fulle av begeistring. Oxfordbevegelsen / Moralsk Opprustning etablerte ingen organisasjon eller institusjoner. Men Engebretsen forteller levende hvordan enkeltmennesker etter kontakt med MRA ble utgangspunkt for institusjoner som Modum Bads Nervesanatorium, Anonyme Alkoholikere, Sing Out/Ten Sing, Kirkeakademiene og Misjon bak Jernteppet. Ukjent for mange er også Engebretsens og hans norske venners innsats i det utbombede og desillusjonerte Tyskland etter krigen. De formidlet en gnist av håp i de menneskene de levde sammen med. Det var et dypt hat mellom Tyskland og Frankrike. I dag tar vi enheten i Europa som selvsagt. Noen måtte begynne og forenes, og noen gjorde det. I kjølvannet av MRA sitt arbeid fulgte forandringer av enkeltmennesker i alle samfunnslag. Vi bringer her et kapittel fra boken.

 • Einar Engebretsen, Agave forlag 2002
 • Boken har 224 sider og kan bestilles fra vårt kontor.
 • Send E-post eller ta kontakt pr telefon 22 55 94 30
 • Pris kr 200.- pluss porto kr 65.-