Lørdag, 21 november, 2015

Hva skal til for å gjenopprette forholdet mellom Russland og Vesten slik at vi ikke får en ny kald krig? Dette var et av spørsmålene den anerkjente forskeren Alexander Tsipko, fra Russian Academy of Sciences i Moskva, holdt foredrag om på det åpne møtet i IofCs hus i Oslo 14. november.

Tirsdag, 13 oktober, 2015

For 10 dager siden møttes 15 Europeere til en weekend i IofCs hus i Oslo, Sophus Lies gt 5, for å snakke sammen om de store utfordringene Europa står overfor idag - og hva vår rolle og vårt kall som IofC i Europa kan være i dagens situasjon.

Tirsdag, 04 august, 2015
European Emerging Leader Forum 2015 participants

I slutten av mai var 33 unge voksne fra 17 land i Europa (og USA) samlet til noen svært spennende dager i Caux, Sveits. Fokus var på Jesus som lederforbilde, på utvikling av egen karakter og integritet samt på noen av Europas pågående kriser.

Tirsdag, 04 august, 2015
Ajmal Masroors Norgesbesøk

Vi har hatt fem velsignede, inspirerende og lærerike dager med imam og kringkaster Ajmal Masroor under hans Norgebesøk 25.-29. april 2015. Formål å bygge fornyet tillit og samarbeid på tvers av den mistilliten som nå råder mellom våre ulike kulturer og oppfatninger. De siste ukenes hendelser i Europa, har brakt muslimenes rolle og plass i Europa i et skarpere fokus og polariseringen eskalerer. Ajmal mener ​religiøse ledere må ta del i dialogarbeid på tvers av de kulturelle skillelinjene i samfunnene de er i, og jobbe aktivt for fred.

Tirsdag, 18 november, 2014
Ajmal Masroors Norgesbesøk 25.-29. april 2015

Man oppdager først annerledesheten, den dagen andre behandler deg diskriminerende. Oddvar de Lien fra Organisasjon mot offentlig diskriminering - OMOD, innledet på møte i IofC i november.

Torsdag, 19 juni, 2014
Jens J Wilhelmsen: 'Kunsten å forsones - et tidsviten på tre kontinenter'

Denne boken vil styrke troen på at vanlige mennesker kan lage historie. Det er ikke forbeholdt noen få med mye makt og mye penger. Leserne møter en ung nordmann som i 1947 forsones med sin familie og med Tyskland. De møter også tyske gruvearbeidere, japanske bønder, hutu og tutsi studenter i Burundi, europeiske industriledere og en norsk imam.

Lørdag, 23 august, 2014
Jens Wilhelmsen, Norway

Hva fikk deg til å skrive denne boken? Jeg vil anbefale en livsfilosofi og en oppgave. Stilt overfor klimaforandringer eller behovet for en rettferdigere økonomisk verdensorden, er det lett å miste troen på at ”lille jeg” kan gjøre en forskjell. Uten den troen, går et stykke av vår selvrespekt fløyten. Boken begynner i 1945 og dekker et tidsspenn på nesten 70 år. I et slikt langtidsperspektiv trer både våre muligheter og begrensninger klarere fram. Beretningene i boken viser at det nytter å engasjere seg! Jeg erfarer at noe av eventyret i livet er å satse på oppgaver som er for store for oss.

Lørdag, 23 august, 2014
Jens Wilhelmsen, Norway

Hva fikk deg til å skrive denne boken? Jeg vil anbefale en livsfilosofi og en oppgave. Stilt overfor klimaforandringer eller behovet for en rettferdigere økonomisk verdensorden, er det lett å miste troen på at ”lille jeg” kan gjøre en forskjell. Uten den troen, går et stykke av vår selvrespekt fløyten. Boken begynner i 1945 og dekker et tidsspenn på nesten 70 år. I et slikt langtidsperspektiv trer både våre muligheter og begrensninger klarere fram. Beretningene i boken viser at det nytter å engasjere seg! Jeg erfarer at noe av eventyret i livet er å satse på oppgaver som er for store for oss.

Onsdag, 13 november, 2013
Fam Silde

4. september 2013 forlot en norsk familie, Gudrun og Jorulf Brøvig Silde med døtrene Kari (17), Astrid (15) og Johanne (12), huset sitt på Jar for å bo og arbeide ti måneder i India. I et brev til Ny Verden forteller de hvorfor de tok det uvanlige skrittet:

Onsdag, 13 november, 2013

CinA er et program som Initiatives of Change har hatt i Kina og Sør-Øst Asia siden slutten av 1990-årene. Det ble startet og ledet av et ungt kinesisk ektepar, Renjou og Grace Liu. De forteller hvorfor: «Verden var imponert over Kinas økonomiske vekst, men vi var bekymret over det åndelige tomrommet som vokste parallelt. Vi kinesere er lite hjelpsomme og tar lite hensyn til andre folkegrupper. CinA legger særlig vekt på familielivet for der skapes holdninger og livssyn».

Sider