Tirsdag, 24 April, 2018

Invitation to Arabic language day with Assad Chaftari and Haidar Ammacha.

Søndag, 18 February, 2018

Ove var en av pionerene i svensk jordbruk. Inspirert av mennesker og utfordringer han bl.a. møtte gjennom IofC (den gang MRA), ble hans livslange engasjement «Hvordan kan vi bønder skaffe nok mat til å forsørge verdens raskt økende befolkning?». Gårdbruker Ove Jensen på Trossnäs gård i Värmland døde i oktober 2017. Han ble 91 år.

Torsdag, 12 oktober, 2017

Under tittelen «Caux Forums 2017» pågikk konferansene i det store hotellet ved Genfer-sjøen i fem uker denne sommeren. 1300 deltakere fra 80 nasjoner kom, blant dem 15 fra Norge. Møtene fokuserte bl. a. på «Etisk lederskap i økonomisk liv» (29/6 – 2/7); «Samarbeid mot ørkenspredning» (11-15/7); «Hva gjør vi med Europas uløste problemer» (17- 21/7); og «Barn forandrer samfunnet» (29/7-4/8). Vi bringer i det følgende to åpningsinnlegg som var med å sette tonen for konferansene. Først ut er Barbara Hintermann, IofC’s general-sekretær i Sveits:

Tirsdag, 12 April, 2016

Et tverreligiøst initiativ kalt Grønn Jihad ble presentert i Sophus Lies gate 5 (IofC sitt hus) den 7.april. Flere styremedlemmer og medlemsorganisasjoner deltok i møtet hvor Imam Ebrahima fra Daru Salam moskéen i Oslo var hovedinnleder. Imamen la i sitt innlegg bl.a. vekt på å få frem en annen forståelse av begrepet Jihad enn det inntrykket som har festet seg hos mange. Grønn Jihad handler om å vise ydmykhet for skaperverket, respekt for naturens sårbarhet og å arbeide for at vi tar bedre vare på kloden vår. Imam Ebrahima presenterte også Grønn Jihad på COP21 i Paris idesember (klimatoppmøtet).

Lørdag, 21 november, 2015

Hva skal til for å gjenopprette forholdet mellom Russland og Vesten slik at vi ikke får en ny kald krig? Dette var et av spørsmålene den anerkjente forskeren Alexander Tsipko, fra Russian Academy of Sciences i Moskva, holdt foredrag om på det åpne møtet i IofCs hus i Oslo 14. november.

Tirsdag, 13 oktober, 2015

For 10 dager siden møttes 15 Europeere til en weekend i IofCs hus i Oslo, Sophus Lies gt 5, for å snakke sammen om de store utfordringene Europa står overfor idag - og hva vår rolle og vårt kall som IofC i Europa kan være i dagens situasjon.

Tirsdag, 04 august, 2015
European Emerging Leader Forum 2015 participants

I slutten av mai var 33 unge voksne fra 17 land i Europa (og USA) samlet til noen svært spennende dager i Caux, Sveits. Fokus var på Jesus som lederforbilde, på utvikling av egen karakter og integritet samt på noen av Europas pågående kriser.

Tirsdag, 04 august, 2015
Ajmal Masroors Norgesbesøk

Vi har hatt fem velsignede, inspirerende og lærerike dager med imam og kringkaster Ajmal Masroor under hans Norgebesøk 25.-29. april 2015. Formål å bygge fornyet tillit og samarbeid på tvers av den mistilliten som nå råder mellom våre ulike kulturer og oppfatninger. De siste ukenes hendelser i Europa, har brakt muslimenes rolle og plass i Europa i et skarpere fokus og polariseringen eskalerer. Ajmal mener ​religiøse ledere må ta del i dialogarbeid på tvers av de kulturelle skillelinjene i samfunnene de er i, og jobbe aktivt for fred.

Tirsdag, 18 november, 2014
Ajmal Masroors Norgesbesøk 25.-29. april 2015

Man oppdager først annerledesheten, den dagen andre behandler deg diskriminerende. Oddvar de Lien fra Organisasjon mot offentlig diskriminering - OMOD, innledet på møte i IofC i november.

Torsdag, 19 juni, 2014
Jens J Wilhelmsen: 'Kunsten å forsones - et tidsviten på tre kontinenter'

Denne boken vil styrke troen på at vanlige mennesker kan lage historie. Det er ikke forbeholdt noen få med mye makt og mye penger. Leserne møter en ung nordmann som i 1947 forsones med sin familie og med Tyskland. De møter også tyske gruvearbeidere, japanske bønder, hutu og tutsi studenter i Burundi, europeiske industriledere og en norsk imam.

Sider