Onsdag, 13 november, 2013

”Verdiene i Norge ligger ikke under havbunnen i Lofoten. De ligger i alle oss som befolker landet. Men de må utvinnes på en bedre måte.” skriver en innsender i Aftenposten 27/8. Å utvinne menneskers verdier er ingen lett oppgave, men det er den beste tjenesten vi kan gjøre hverandre. Når det er samsvar mellom verdier og praksis, blir vi både mer harmoniske og gladere.

Onsdag, 13 november, 2013
Maria Glenna

Hver sommer blir unge akademikere tatt opp i et fire ukers scholars-program i IofCs konferansesenter i Caux i Sveits. Maria Glenna var andre nordmann som til nå har deltatt i programmet. Det var et tettpakket opplegg med 40 undervisningstimer i uken i tillegg til møter med prominente personer fra Cauxs konferanser og frivillig arbeid på senteret. Fokus for programmet var konfliktløsning, fra personlig til global endring og studier i fredsarbeid. De 24 deltakerne kom fra 19 forskjellige land.

Onsdag, 13 november, 2013
Norge i brann

Nå foreligger den første samlete fremstilling av Oxfordbevegelsens virksomhet her i landet, og den burde interessere mange. ”Norge i brann – Oxfordbevegelsen i Norge 1934-1940” av Helje Kringlebotn Sødal er en bok på drøyt 400 sider, nettopp utgitt på Cappelen Damm Akademisk. Forfatteren er professor i idé- og kristendomshistorie ved Universitetet i Agder og hun har fått tilgang til mye nytt og ukjent materiale gjennom intervjuer, private brevsamlinger og arkiver, blant dem stiftelsen IofCs eget arkiv.

Onsdag, 13 november, 2013

Lilleborg menighet i Oslo har i over 10 år hatt en vennskapsavtale med en flyktningmenighet i Khartoum i Sudan. Da Sør-Sudan ble uavhengig 9. juli 2011, flyttet menigheten tilbake til hjemlandet og slo seg ned i en landsby i provinsen Upper Nile. Menighetens pastor, David U. Demey, er også medlem av Sør-Sudans parlament. Sammen med tre andre av menighetens ledere besøkte han i oktober Lilleborg menighet. 16. oktober var de gjester i IofCs hus og fortalte om sitt land.

Lørdag, 25 mai, 2013

Ny Verden bringer i dette nummeret nyheter fra Ukraina, Kenya og India. Fellesnevner er nasjonsbyggere som arbeider for nasjonens enhet. Ukraina sliter med skillene etter årtiers kommuniststyre, Kenya med å heve seg over stammemotsetninger og India med å legge bak seg et urgammelt kvinnesyn.

Lørdag, 25 mai, 2013

Midt i uken og midt i livet, mellom jobb, skole - lyse og mørke dager, samles mennesker i IofCs hus i Oslo for å snu skepsis til tillit. Onsdagsmøtene har mange fellestrekk med fredssirklene, som også har samlet forskjellige mennesker til vennskap og måltid i Oslo det siste halvåret. «Det første er det sosiale», sier Aleksandra Kielek som både har deltatt på en fredssirkel, og vært med på å arrangere møtene på onsdager de siste månedene. «Jeg føler meg bra med de andre som kommer på møtene. Det er så stort spekter av mennesker med forskjellige aldre og kulturer, og jeg føler at det har ført til selvutvikling hos meg. Jeg har blitt modigere.»

Lørdag, 25 mai, 2013

Indiske kvinners opprør mot voldtekter og diskriminering har gitt overskrifter verden rundt. Det er en kamp mot urgamle holdninger, og for samfunnsstrukturer som beskytter de svake og hjelpeløse.

Mandag, 29 April, 2013
Carole Khakula

”Jeg avga min stemme ved valgene 4. mars etter å ha stått i kø i tre timer,” skriver Carole Khakula, som driver et keramikkverksted i hovedstaden Nairobi i Kenya. Hun hadde på forhånd bestemt seg til å akseptere valgresultatet og arbeide for å unngå en gjentakelse av volden som kostet 1600 kenyanere livet etter valgene i 2007.

Søndag, 28 April, 2013
Baranivka Community

Samarbeidet med en ung og energisk IofC-gruppe i Ukraina er en prioritert oppgave for IofC i Norge. I løpet av de siste tre årene har de unge ukrainerne kjempet gjennom at Foundations for Freedom, som er et internasjonalt IofC-initiativ, er blitt rettslig anerkjent som en ukrainsk NGO. De har kommet et stykke på vei med utbyggingen av et kurs- og møtested for initiativet i landsbyen Baranivka i det østlige Ukraina. De ba om hjelp og støtte utenfra og har fått det. Fra norske IofC-venner har de tidligere mottatt 60.000 kroner, og hjelp til byggingen har kommet fra mange land, nære og fjerne.

Mandag, 29 April, 2013
South Sudanese Delegation, Independence Day 2012

Sør-Sudans visepresident dr. Riek Machar, kirkelige råd, akademikere og ulike organisasjoner har i flere måneder jobbet hardt for en freds- og forsoningsprosess i det krigsherjede landet. IofC har tatt på seg oppgaven å trene opp 200 unge som forsoningsagenter fra de ulike provinsene i landet.

Sider