Lørdag, 10 november, 2012

Fredsprisen forts.: Også unge norske var med i forsoningsarbeidet i Europa de første årene. En av dem er Jens Jonathan Wilhelmsen. I 1948 brøt han opp fra studier i Oslo og reiste til Tyskland der han ble i fem år, det meste av tiden i Ruhr, den tyske industriens kjerneområde.

Lørdag, 10 november, 2012

Som ledd i arbeidet med å bygge tillit mellom grupper i samfunnet, inviterte IofC Norge denne høsten den anerkjente britiske imamen dr. Abduljalil Sajid og konen Jamila Sajid, til Norge. Åpent møte i IofCs norske hus, møte med både sunni- og shia-muslimske ledere i Oslo og et besøk i Daru Salam moskéen sto på programmet.

Lørdag, 10 november, 2012

Til IofCs generalforsamling i august i Caux kom 102 representanter fra 43 land. Her ble man enige om tre satsningsområder som de forskjellige nettverk og prosjekter knyttet til IofC omkring i verden, skal samles om å gjennomføre.

Mandag, 02 juli, 2012

Barn av regnbuen Snart er det ett år siden 22. juli. Vi er over halvveis i rettsaken om den fryktelige dagen som rystet landet vårt langt inn i folkesjela. Vi har engasjert oss, grått og rast med ofrene, gått i rosetog og sunget ”Barn av regnbuen” i et kjempekor. Sangen, som drapsmannen mener vi alle er blitt indoktrinert med, har vi valgt å bruke som et ”manifest” for de verdiene vi vil at vårt samfunn skal bygge på.

Mandag, 02 juli, 2012
Freedom Square

Unge demonstranter fra Tahrir-plassen i Kairo, miljøvernaktivister og korrupsjonsjegere, regjeringsmedlemmer og presidentkandidater var blant deltakerne fra 32 nasjoner som kom sammen i IofCs konferansesenter i Panchgani, India, tidligere i år. De ville gi et alternativ til diktatur og vold og bidra til en kultur av forsoning og ærlighet.

Mandag, 02 juli, 2012

Temaer som «tilgivelse», «frihet», «nasjonalisme», «avhengighet» og “kultur og tro” har vært på agendaen når IofC Wednesday Initiatives denne våren har invitert til middag, vennskap og deling av tanker og idéer. Alle er velkomne uavhengig av alder, nasjonalitet, religiøs eller politisk ståsted, står det på gruppens Facebookside.

Søndag, 01 juli, 2012
Mohamed Sahnoun

45 personer kom til IofCs hus i Oslo, for å høre ambassadør Mohamed Sahnoun orientere om planene for sommerens konferanse om Human Security i Caux, juli 2012. Sahnoun har tjent sitt land Algerie som ambassadør i Paris og Washington og har en lang karriere som FNs fredsmegler bl.a. i Kongo og på Balkan. Han var medlem av Bruntlandkommisjonen for bærekraftig utvikling. I Oslo var han gjest av IofC, som han ledet internasjonalt i 2008.

Søndag, 01 juli, 2012

Glimt fra siste halvårs aktiviteter i IofC Norges hus i Oslo, Sophus Lies gt. 5:

Søndag, 01 juli, 2012

Glimt fra IofC's verdenomspennende arbeid.

Siemens lærer etikk i India
Hope in the cities, USA
Stemboat Springs, USA
Skoledialog i Ugnada
Etter opptøyene i England

Onsdag, 02 mai, 2012
Mountain House from the terrace

IofC’s internasjonale konferansesenter i Caux, Sveits, har ca. 400 senger og ligger nesten tusen meter over Genfersjøen. Det har vært i IofC’s eie gjennom 66 år og har bidratt til viktige prosesser i det internasjonale samfunnet.
Sommerens fem konferanser i Caux (1/7 - 8/8) fokuserer på et vidt spektrum, fra det sivile samfunns rolle i en multikulturell virkelighet, oppfølging av initiativ mot ørkenspredning, mobilisering av støtte til forsoningsarbeid i en rekke konfliktområder og en uke med fordypning i IofC’s grunnleggende idéer. Hver konferanse varer ca. fem dager.
Konferansene i Caux har spilt en viktig rolle i mange internasjonale prosesser, som i den historiske forsoningen i Europa etter 2. verdenskrig, i den fredelige avviklingen av kolonistyret i flere afrikanske land og som demper av handelskonfliktene mellom den vestlige verden og Japan.
Videre opplysninger om Caux og sommerens konferanser kan hentes fra nettstedet (linker i høyre marg), www.caux.ch, eller ved henvendelse til IofC’s norske avdeling, boks 3018 Elisenberg, 0207 Oslo, tlf. 22 55 94 30.

Sider