Lørdag, 25 mai, 2013

Bioteknologi er blitt et hett tema i Norge og meningene spriker sterkt. Ekstra vanskelig er det fordi ufrivillig barnløshet er så følsomt og muligheten for å få barn gjennom surrogati derfor så lokkende. Finns det en vei ut av dette som ivaretar alles behov - både de barnløses lengsel etter et barn å gi kjærlighet til og barnets behov for, og rett til, å vite hvem det stammer fra?

Lørdag, 10 november, 2012

Til IofCs generalforsamling i august i Caux kom 102 representanter fra 43 land. Her ble man enige om tre satsningsområder som de forskjellige nettverk og prosjekter knyttet til IofC omkring i verden, skal samles om å gjennomføre.

Lørdag, 10 november, 2012

Tildelingen av Nobels fredspris til den europeiske union har satt søkelyset på årene like etter 2. verdenskrig. Europa holdt på å reise seg etter seks års krig med ufattelige lidelser og ødeleggelser, men i det bitre forholdet mellom tidligere fiendeland lå kimen til nye konflikter. Tyskland og Frankrike hadde på mindre enn 80 år utkjempet tre store blodige kriger. Winston Churchill var den første europeiske statsmann, som i en tale på Zürich universitet 19. september 1946, foreslo dannelsen av et ”Europas forente stater” som garanti mot krig. De første spede initiativ for et sterkere europeisk samarbeid begynte så å melde seg.

Lørdag, 10 november, 2012

Fredsprisen forts.: Også unge norske var med i forsoningsarbeidet i Europa de første årene. En av dem er Jens Jonathan Wilhelmsen. I 1948 brøt han opp fra studier i Oslo og reiste til Tyskland der han ble i fem år, det meste av tiden i Ruhr, den tyske industriens kjerneområde.

Lørdag, 10 november, 2012

Som ledd i arbeidet med å bygge tillit mellom grupper i samfunnet, inviterte IofC Norge denne høsten den anerkjente britiske imamen dr. Abduljalil Sajid og konen Jamila Sajid, til Norge. Åpent møte i IofCs norske hus, møte med både sunni- og shia-muslimske ledere i Oslo og et besøk i Daru Salam moskéen sto på programmet.

Lørdag, 10 november, 2012

Til IofCs generalforsamling i august i Caux kom 102 representanter fra 43 land. Her ble man enige om tre satsningsområder som de forskjellige nettverk og prosjekter knyttet til IofC omkring i verden, skal samles om å gjennomføre.

Mandag, 02 juli, 2012

Barn av regnbuen Snart er det ett år siden 22. juli. Vi er over halvveis i rettsaken om den fryktelige dagen som rystet landet vårt langt inn i folkesjela. Vi har engasjert oss, grått og rast med ofrene, gått i rosetog og sunget ”Barn av regnbuen” i et kjempekor. Sangen, som drapsmannen mener vi alle er blitt indoktrinert med, har vi valgt å bruke som et ”manifest” for de verdiene vi vil at vårt samfunn skal bygge på.

Mandag, 02 juli, 2012
Freedom Square

Unge demonstranter fra Tahrir-plassen i Kairo, miljøvernaktivister og korrupsjonsjegere, regjeringsmedlemmer og presidentkandidater var blant deltakerne fra 32 nasjoner som kom sammen i IofCs konferansesenter i Panchgani, India, tidligere i år. De ville gi et alternativ til diktatur og vold og bidra til en kultur av forsoning og ærlighet.

Mandag, 02 juli, 2012

Temaer som «tilgivelse», «frihet», «nasjonalisme», «avhengighet» og “kultur og tro” har vært på agendaen når IofC Wednesday Initiatives denne våren har invitert til middag, vennskap og deling av tanker og idéer. Alle er velkomne uavhengig av alder, nasjonalitet, religiøs eller politisk ståsted, står det på gruppens Facebookside.

Søndag, 01 juli, 2012
Mohamed Sahnoun

45 personer kom til IofCs hus i Oslo, for å høre ambassadør Mohamed Sahnoun orientere om planene for sommerens konferanse om Human Security i Caux, juli 2012. Sahnoun har tjent sitt land Algerie som ambassadør i Paris og Washington og har en lang karriere som FNs fredsmegler bl.a. i Kongo og på Balkan. Han var medlem av Bruntlandkommisjonen for bærekraftig utvikling. I Oslo var han gjest av IofC, som han ledet internasjonalt i 2008.

Sider