Søndag, 01 juli, 2012

Glimt fra siste halvårs aktiviteter i IofC Norges hus i Oslo, Sophus Lies gt. 5:

Søndag, 01 juli, 2012

Glimt fra IofC's verdenomspennende arbeid.

Siemens lærer etikk i India
Hope in the cities, USA
Stemboat Springs, USA
Skoledialog i Ugnada
Etter opptøyene i England

Onsdag, 02 mai, 2012
Mountain House from the terrace

IofC’s internasjonale konferansesenter i Caux, Sveits, har ca. 400 senger og ligger nesten tusen meter over Genfersjøen. Det har vært i IofC’s eie gjennom 66 år og har bidratt til viktige prosesser i det internasjonale samfunnet.
Sommerens fem konferanser i Caux (1/7 - 8/8) fokuserer på et vidt spektrum, fra det sivile samfunns rolle i en multikulturell virkelighet, oppfølging av initiativ mot ørkenspredning, mobilisering av støtte til forsoningsarbeid i en rekke konfliktområder og en uke med fordypning i IofC’s grunnleggende idéer. Hver konferanse varer ca. fem dager.
Konferansene i Caux har spilt en viktig rolle i mange internasjonale prosesser, som i den historiske forsoningen i Europa etter 2. verdenskrig, i den fredelige avviklingen av kolonistyret i flere afrikanske land og som demper av handelskonfliktene mellom den vestlige verden og Japan.
Videre opplysninger om Caux og sommerens konferanser kan hentes fra nettstedet (linker i høyre marg), www.caux.ch, eller ved henvendelse til IofC’s norske avdeling, boks 3018 Elisenberg, 0207 Oslo, tlf. 22 55 94 30.

Søndag, 11 desember, 2011

Vi inviterer til dager sammen, hvor vi samler krefter på slutten av et langt år, og hvor vi i undring kan starter på et nytt.

Stedet er Lia Gård, Koppang. Reise med tog til Koppang eller bil. Oppstart onsdag 28.12 kl 17 med enkel middag. Samling for alle på kvelden. Hjemreise søndag 1.1. kl 14
Mer info: http://www.no.iofc.org/node/59221 , Påmelding, se link til høyre.

Torsdag, 24 november, 2011

IofC er et mangeartet nettverk. Sven Nelson (44) fra Drammen skulle treffe en venn som han ikke kjente så altfor godt, men de hadde funnet tonen der ute i snøføyka to nyttårsaftener på rad. Rundt et helstekt lam. Rapport fra bygging av nytt IofC senter på landsbygda i Ukraina.

Torsdag, 24 november, 2011

”Hvis en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen!” Det var en spontan visjon uttrykt av en AUF-jente etter redslene på Utøya. Hvis den skal bli virkelighet, har vi alle noen runder å gå med oss selv.

Tanker omkring hat og kjærlighet og om IofC.

Torsdag, 24 november, 2011

Vil du gjøre verden til et bedre sted å være må du jobbe med tre ting;
1. Ikke døm
2. Prøv å forstå
3. Aksepter hvordan folk er.
Dette er noe 18 år gamle Fatoumata Kuyateh, som går på Nordstrand videregående skole, tok med seg hjem fra sommerens konferanse i Caux, IofCs internasjonale senter i Sveits.

Torsdag, 24 november, 2011

Fra internasjonal uke i Drammen, kom 120 ungdommer fra bl.a Mostar i Bosnia og Minnesota (USA) på besøk til IofCs hus i Oslo. Bosnierne kom fra en skole hvor kristne og muslimer lever totalt adskilt, grunnet konfliktnivået mellom de to gruppene i landet. Gjennom Norges-besøket skjedde det noe; murene mellom ungdommene begynte å slå sprekker. Tilliten fikk grobunn og broer begynte å vokse frem.

Søndag, 20 november, 2011

21 pepperkakehus er klare for julemessen i Sophus Liesgt. 5, til inntekt for IofCs arbeid i Norge. Mange har også hjulpet til å bake småkaker for salg. 140 egg og 10 kg mandler går med. I tillegg 200 pepperkaker, 60 liter appelsinmarmelade, syltetøy og rørte tyttebær samt mengder av kaker til kaféen, hjemmestrikkede sokker og votter, og fine gevinster for loddsalg. Takk til alle som har bidratt til denne årlige begivenheten!
Vi ønsker alle velkommen til å besøke julemessen i Sophus Lies gate 5, lørdag 26. november kl 12-17 og søndag 27. november kl 13-17.

Torsdag, 24 november, 2011

Leif Hovelsen arbeidet på heltid med IofC i over 60 år, inntil han døde, 30. september 2011. I en nekrolog i Londonavisen The Daily Telegraph 24. oktober fortelles Hovelsens historie om arrestasjon og tortur under Gestapo 19 år gammel. Da det så som mørkest ut og han ventet henrettelse, fant han frihetunder Gud. Han tilga gestapomannen som hadde mishandlet ham og ble en mann som arbeidet for forsoning og menneskerettigheter i mange land etter krigen.

Sider