Mandag, 21 november, 2011
Fredssirkler for kvinner

18 kvinner med ulike livssyn og forskjellig sosial og etnisk bakgrunn, har i vår møttes ukentlig i to grupper i IofCs hus i Oslo.

Mandag, 21 november, 2011

"Vi var imponert over hvordan de nå brukte all sin tid til å arbeide for fred, ikke bare i deres eget land, men over hele verden. Dette inspirerte oss til å tenke at vi også må bidra!" sier Amie Joof, daglig leder av moskéen Daru Salaam Islamic Senter på Grønland i Oslo.

Mandag, 21 november, 2011

De siste par årene har IofC Norge hatt gleden av å huse flere ildsjeler fra ulike deler av verden, i Sophus Lies gate 5. Mens Carole Khakula fra Kenya har vært vertinne i huset, og invitert til åpne film- og samtalekvelder for unge voksne med ulik bakgrunn hver onsdag, har Tatiana Minbaeva fra Russland, med base i det samme huset, vært en reisende ressurs for IofC-initiativ over hele Europa.

Mandag, 21 november, 2011

Konferansen ”Forum for menneskers sikkerhet” 10.-17. juli, samler mange interessante mennesker. En gruppe akti-vister fra de siste måneders revolusjon i Tunis deltar og vil fortelle om sine frem-tidsplaner. Sekretæren for FN’s kom-misjon mot ørkenspredning kommer sammen med en bonde fra Burkina Faso som har hjulpet tusener i et ørkenom-råde til en bedre livskvalitet. For oss i Norge er det kanskje av særlig interesse at dr. Klaus Töpfer, som leder den tyske regjeringskommisjonen som utreder landets fremtidige energipolitikk, kommer.

Mandag, 02 mai, 2011

Det er tid for vårdugnad i Sophus Lies gate. Male-oppgaver, hagearbeid og vindusvask står for tur. Vi møtes på lørdag 7. mai mellom kl 10 og 16 for maling og vasking.
Det blir også hagedugnader hver torsdag i mai og juni.
Se mer info her: Hva gjør jeg - dugnadsoppgaver
VELKOMMEN TIL ALLE VENNER AV SOPHUS.

Torsdag, 31 mars, 2011

IofC Norge har invitert Ajmal Masroor til Norge 7.-10. April 2011 for å lære av hans erfaring med fredskaperprogrammer for unge muslimer bosatt i Europa samt utveksle synspunkter om utfordringer i et flerkulturelt samfunn. I løpet av sitt besøk vil Masroor også holde et foredrag ved Islamic Cultural Centre med tittelen: "Ekteskap - veien til sann lykke?". I tillegg vil han introdusere programmet "Learning to be a peacemaker" og holde et åpent møte i IofC-senteret i Sophus Lies gate 5, Oslo.

Les mer om Ajmal Masroor her.
Les mer om foredraget "Ekteskap - veien til sann lykke?"
Les mer om "Learning to be a peacemaker"
Les mer om åpent møte i IofC-senteret her.Peacemakers hjemmesider
YouTube video om Peacemaker-programmet.

Torsdag, 31 mars, 2011

ÅPENT HUS
Samling på tvers av generasjoner og kulturer med imam Ajmal Masroor.
Er integrering en toveis prosess?
>>Les mer her

Onsdag, 30 mars, 2011

Informasjonsmøte med imam Ajmal Masroor om programmet:
"Learning to be a Peacemaker"
>>Les mer her

Onsdag, 27 oktober, 2010

"I Norge trenger vi hjelp til å se vårt samfunn i et større perspektiv. Det får vi i de kommende måndene av fire unge som kommer hit for å arbeide med IofC", sier styreleder i IofC Norge, Tone Nelson.

Fire unge mennesker fra svært ulike hjørner av verden, skal bo og virke i Sophus Lies gt. 5 i vinter. CaroleKhakula (Kenya), Tatiana Minbaeva (Russland), Rob Lancaster (Australia) og Eva Neidlingen (Tyskland) vil som del av det globale IofC-nettverket, bidra i IofC Norges arbeid. De vil engasjere seg i arbeidet med å bygge relasjoner og tillit på tvers av aldersgrupper og kulturelle og religiøse skillelinjer i samfunnet. IofC Norge ønsker også å skape et større engasjement for utfordringene som finnes utenfor vårt eget land. Økt samarbeid og nærhet mellom landene øst og vest i Europa vil vektlegges. Det foreligger også planer om besøk i de andre nordiske landene.

Onsdag, 27 oktober, 2010

Ukraina 2004: Oransjerevolusjonen er på TV og verden holder pusten. Ser vi et nytt demokrati eller vil folkebevegelsen bli slått ned? Valentine Bondarenko og Sergey Tretetskiy møter hverandre disse dagene. Et lederkurs i regi av IofCs Foundations for Freedom (F4F) får stor betydning for dem ”because it changes people and it changes lives”, som Valentine uttrykker det. En drøm vokser fram om kurssenter, et hjem og et samlingssted. Nyttår 2010: Valentine er på IofCs nyttårsleir på Lia Gård. Her blir hans overbevisning til inspirasjon for mange. Selv tar han med seg fellesskapet han opplever på Lia som et ønske for Ukraina. Hans venn Sergey ser at noe er skjedd: Valentine kommer tilbake ”shining. His return from Norway was the breath of fresh air we needed”.

Sider