Torsdag, 24 november, 2011

Vil du gjøre verden til et bedre sted å være må du jobbe med tre ting;
1. Ikke døm
2. Prøv å forstå
3. Aksepter hvordan folk er.
Dette er noe 18 år gamle Fatoumata Kuyateh, som går på Nordstrand videregående skole, tok med seg hjem fra sommerens konferanse i Caux, IofCs internasjonale senter i Sveits.

Torsdag, 24 november, 2011

Fra internasjonal uke i Drammen, kom 120 ungdommer fra bl.a Mostar i Bosnia og Minnesota (USA) på besøk til IofCs hus i Oslo. Bosnierne kom fra en skole hvor kristne og muslimer lever totalt adskilt, grunnet konfliktnivået mellom de to gruppene i landet. Gjennom Norges-besøket skjedde det noe; murene mellom ungdommene begynte å slå sprekker. Tilliten fikk grobunn og broer begynte å vokse frem.

Søndag, 20 november, 2011

21 pepperkakehus er klare for julemessen i Sophus Liesgt. 5, til inntekt for IofCs arbeid i Norge. Mange har også hjulpet til å bake småkaker for salg. 140 egg og 10 kg mandler går med. I tillegg 200 pepperkaker, 60 liter appelsinmarmelade, syltetøy og rørte tyttebær samt mengder av kaker til kaféen, hjemmestrikkede sokker og votter, og fine gevinster for loddsalg. Takk til alle som har bidratt til denne årlige begivenheten!
Vi ønsker alle velkommen til å besøke julemessen i Sophus Lies gate 5, lørdag 26. november kl 12-17 og søndag 27. november kl 13-17.

Torsdag, 24 november, 2011

Leif Hovelsen arbeidet på heltid med IofC i over 60 år, inntil han døde, 30. september 2011. I en nekrolog i Londonavisen The Daily Telegraph 24. oktober fortelles Hovelsens historie om arrestasjon og tortur under Gestapo 19 år gammel. Da det så som mørkest ut og han ventet henrettelse, fant han frihetunder Gud. Han tilga gestapomannen som hadde mishandlet ham og ble en mann som arbeidet for forsoning og menneskerettigheter i mange land etter krigen.

Mandag, 21 november, 2011

To tidligere militsledere, pastor James Wuye og imam Mohammed Ashafa fra Kaduna, Nigeria, besøkte Oslo i mars i år, invitert av Initiatives of Change. I Oslo deltok de i møter på universitetet, i Daru Salaam moskéen på Grønland og i IofC’s hus på Frogner.

Mandag, 21 november, 2011

Fra 7. – 10. april besøkte Imam Ajmal Masroor Oslo. Imamen, som er fra England, har sin identitet godt plantet i det moderne Europa. Dagene som IofCs gjest i Oslo åpnet opp for viktige dialoger mellom kristne og muslimer og andre med ulike ståsted.

Mandag, 21 november, 2011
Fredssirkler for kvinner

18 kvinner med ulike livssyn og forskjellig sosial og etnisk bakgrunn, har i vår møttes ukentlig i to grupper i IofCs hus i Oslo.

Mandag, 21 november, 2011

"Vi var imponert over hvordan de nå brukte all sin tid til å arbeide for fred, ikke bare i deres eget land, men over hele verden. Dette inspirerte oss til å tenke at vi også må bidra!" sier Amie Joof, daglig leder av moskéen Daru Salaam Islamic Senter på Grønland i Oslo.

Mandag, 21 november, 2011

De siste par årene har IofC Norge hatt gleden av å huse flere ildsjeler fra ulike deler av verden, i Sophus Lies gate 5. Mens Carole Khakula fra Kenya har vært vertinne i huset, og invitert til åpne film- og samtalekvelder for unge voksne med ulik bakgrunn hver onsdag, har Tatiana Minbaeva fra Russland, med base i det samme huset, vært en reisende ressurs for IofC-initiativ over hele Europa.

Mandag, 21 november, 2011

Konferansen ”Forum for menneskers sikkerhet” 10.-17. juli, samler mange interessante mennesker. En gruppe akti-vister fra de siste måneders revolusjon i Tunis deltar og vil fortelle om sine frem-tidsplaner. Sekretæren for FN’s kom-misjon mot ørkenspredning kommer sammen med en bonde fra Burkina Faso som har hjulpet tusener i et ørkenom-råde til en bedre livskvalitet. For oss i Norge er det kanskje av særlig interesse at dr. Klaus Töpfer, som leder den tyske regjeringskommisjonen som utreder landets fremtidige energipolitikk, kommer.

Sider