Onsdag, 27 oktober, 2010

"Everybody Counts" het konferansen som ble arrangert av det norske IofC-teamet. Konferansen inkluderte flere generasjoner, kulturer og religioner. De drøyt 300 deltakerne ble selv utfordret, og utfordret hverandre, på en rekke områder. Alle dagene hadde temaer som deltakerne tilnærmet seg på ulike vis, gjennom gruppesamtaler, kreativt arbeid, sport og lek.

Lørdag, 15 mai, 2010

Avisen UTROP skriver fra Gandhis besøk i Norge. Se www.utrop.no

Lørdag, 20 mars, 2010
Rajmohan Gandhi

”Be the change you want to see in the world”, er noe av det sentrale Rajmohan Gandhi bringer videre fra sin bestefar, fredsforkjemperen Mahatma Gandhi. Han siste bok, en biografi om bestefaren, ble nylig kåret til en av det siste tiårets beste indiske bøker. Rajmohan Gandhi ble i fjor valgt til leder av den verdensomspennen-de bevegelsen Initiatives of Change (IofC). 7.–12. april besøker han Oslo.

Søndag, 21 mars, 2010
Christina deAngelis

Finns det noen bedre måte å feire starten på et nytt år og ti-år på enn i et glitrende land-skap med snø og is og med venner fra alle kanter av verden – fra Norge til Australia via Kenya, Ukraina, Russland og Moldova? Vi kom med ulik bakgrunn og var i alle aldre for å snakke sammen, lytte, gi hverandre om-sorg – og gi omsorg til verden. Det norske Initiatives of Change har arrangert nyttårsleir i mer enn 35 år.

Søndag, 06 desember, 2009

Miljøvern og klimaforandringer sto på agendaen da 200 muslimske ledere fra Indonesia i øst til Marokko i vest møttes i Istanbul 5. – 7. juli. Olav Kjørven, undergeneralsekretær i FN og FNs utviklingsprogram (UNDP) sa i en åpningstale: ”Det er en stor ære for FN og for meg å ta del i denne historiske konferansen. At dere i den muslimske verden nå forplikter dere til handling, og at andre religioner gjør det samme, er uten tvil den viktigste klimanyheten i 2009.”

Søndag, 06 desember, 2009

En ledende talsmann for Australias urbefolkning var i Caux i sommer. Ray Minniecon er med-formann i komtéen som for alvor satte aboriginernes skjebne på Australias dagsorden. Det resulterte i at Australias statsminister på nasjonens vegne i fjor ba om tilgivelse for den hensynsløse tvangsintegreringen som aboriginerne hadde vært utsatt for.

Søndag, 20 desember, 2009

70 unge europeiske muslimer deltok 4.-15. august på et seminar i Caux, Sveits. Tema var ”Unge Muslimer for Fred”, rapporterer BBC.

Søndag, 20 desember, 2009

Caux Forum for Human Security (Forum for menneskelig sikkerhet) samlet 17-22. juli 320 delegater fra 49 land. Som i 2008 var fokus på den utfordringen som klimaet og den globale økonomien utgjør. I den situasjonen gjelder det å styrke grunnlaget for nasjonal og internasjonal sikkerhet, for dialog og forståelse mellom ulike kulturer.

Søndag, 20 desember, 2009

Kanadieren Lorne Braun fra IofC’s internasjonale råd og Killy Sanchez fra Guatemala besøkte nylig lokale IofC grupper i Costa Rica, Colombia, Brasil og Argentina. De var slått av pågangsmotet og latinamerikanernes lidenskap. Men de så også behov som er felles for IofC i mange land: Hvordan uttrykke verdiene, som Frank Buchman og MRA sto for, i nåtidens språk uten at verdienes innhold reduseres? En felles fremtidsvisjon er også nødvendig enten du er veteran eller nybegynner, ung eller gammel, konservativ eller radikal.

Søndag, 21 september, 2008

Det var nesten utrolig. Jeg hadde ventet uroligheter i forbindelse med valgene og hadde utplassert mine 3200 bevæpnete politifolk over hele landet i avdelinger på 100. Men ingen alvorlige hendelser skjedde.

Sider