Fredag, 11 juli, 2008

Muslimsk Studentersamfunn (MSS), Oslo Kristelige Studentlag (KSS), Islamsk Råd Norge (IRN) og Initiatives of Change (IofC) sto 14. april som ansavrlige for en visning av filmen ”Imamen og Pastoren” på universitetet i Oslo. Det var første gang MSS og KSS hadde gått sammen om et arrangement. Ca. 90 studenter så filmen i ett av universitetets auditorier. Den er en IofC-produsert dokumentar om en dramatisk forsoning mellom kristne og muslimer i en del av Nord-Nigeria hvor hundreder er blitt drept i interreligiøse konflikter.

Fredag, 11 juli, 2008

Ny Verden, som har vært MRA/Initiatives of Change sitt informasjonsblad i mer enn 30 år, er besluttet nedlagt av styret. Det vil bli erstattet av et nyhetsbrev som legges ut på Internett men som fortsatt kan mottas i papirform dersom det er ønskelig.

Sider