Fredag, 11 juli, 2008

Ny Verden, som har vært MRA/Initiatives of Change sitt informasjonsblad i mer enn 30 år, er besluttet nedlagt av styret. Det vil bli erstattet av et nyhetsbrev som legges ut på Internett men som fortsatt kan mottas i papirform dersom det er ønskelig.

Sider