Om IofC
Initiatives of Change er en frivillig internasjonal organisasjon med aktiviteter som pågår i over 60 land, og drives av frivillig innsats og gaver.

Initiatives of Change (IofC) står for en måte å leve og ta ansvar på. Grunntankene kan beskrives slik:

  • I en tid med overveldende informasjonsmengder og økende tidspress, er det viktig å ta tid til refleksjon. Ved å lytte til samvittigheten eller for den som tror, til Gud, kan vi få hjelp til å finne vårt eget ståsted.
  • I en tid da behovet for etikk og moral blir stadig tydeligere, er normer som absolutt ærlighet, renhet, uselviskhet og kjærlighet gode veiledere for privat og offentlig livsførsel.
  • I en tid preget av jag etter profitt og kortsiktige resultater, er omsorg for medmennesker nøkkelen til et inkluderende og mer rettferdig samfunn.
  • I en tid da hat og løgn driver hevnens kretsløp videre, kan innrømmelse av egen skyld åpne dører til forsoning og lege historiens sår.
  • I en tid med økende etnisk mangfold må alle menneskers likeverd respekteres. Enhver har noe unikt å bidra med.
  • I en tid da mye kan virke meningsløst, har Gud en plan for den enkeltes liv og for skaperverket som du kan være med og virkeliggjøre.

 

SLR at Mountain House Caux 2005

“Et hovedkvarter for håpet i verden” er dette stedet blitt kalt. Det ligger 1000 meter over Genfersjøen i Sveits. Ca. 2000 deltar hvert år på IofC-konferansene her. Enkeltmennesker har funnet nytt liv, konflikter er blitt løst og initiativ blitt til som har fremmet rettferd og fred i forskjellige deler av verden.

IofC information brochure, Norwegian Last ned informasjonsfolder her.... Initiatives of Change (IofC) vokste ut av Oxford-gruppen, som begynte blant universitetsstudenter i slutten av 1920-årene. Mens nasjonene kapprustet til krig i 1930-årene, oppfordret grunnleggeren Frank Buchman til en moralsk og åndelig opprustning. Til Norge kom Oxford-gruppen i 1934 innbudt av stortingspresident C.J. Hambro. Det ledet til nytt liv for tusenvis av mennesker, og blant annet til en fornyelse innen kirken. Biskop Arne Fjellbu uttalte i april 1945 at Oxford-gruppen la grunnlaget for norske kristne lederes enhet i kampen mot nazismen. Også Anonyme Alkoholikere (AA) sprang ut fra bevegelsen i 30-årene. Etter 2. verdenskrig fortsatte arbeidet under navnet Moralsk Opprustning (MRA). Det er dokumentert at dette arbeidet bidro til forsoningen mellom Tyskland og Frankrike. I 1950- og 60-årene var MRA med på å sikre en fredelig vei til uavhengighet i enkelte tidligere koloniland i Afrika. IofC er i dag tilkjent konsultativ status ved FNs økonomiske og sosiale råd.

Picture of Frank Buchman

Grunnleggeren av MRA, Frank Buchman, var kristen og fikk inspirasjon gjennom sin egen opplevelse av Kristi fornyende kraft. Han sa: Når mennesket lytter, taler Gud. Når mennesket adlyder, handler Gud. Han innbød mennesker med forskjellig livssyn til å ta del i arbeidet. IofC-nettverket består i dag av mennesker fra alle verdenshjørner, fra forskjellige religioner og med ulik etnisk tilhørighet og politisk overbevisning. DET SKJEDDE - OG SKJER

Dr Heinrich Strater and Madam Irene Laure at Caux Irene Laure var aktiv i den franske motstandsbevegelsen 1940-45. Etter krigen ville hun ha hevn. Gjennom MRA innså hun at et nytt Europa ikke kunne bygges uten Tyskland. Over tyske radiostasjoner ba hun om tilgivelse for å ha ønsket Tysklands totale ødeleggelse. Her sammen med en tysk fagforeningsleder i Düsseldorf.

1955: General Masmoudi from Tunisia meets Japanese Delegation

Muhammed Masmoudi (til høyre), senere tunisisk utenriksminister, var en av de som ledet uavhengighetsforhandlingene med Frankrike i 1956. “Uten MRA kunne det ha kommet til en nådeløs frigjøringskrig”, sa Masmoudi.

Sushobha Barve (India, centre), with Dorothy Tingu (left, Uganda) and ? Under en av IofCkonferansene i Caux, Sveits, diskuterer deltakere fra Eritrea, Sudan, Rwanda og Malta religionens rolle i konfliktløsning og forsoning. Unge russiske politikere foran Stortinget. I 2000 kom de til en ukes IofC-seminar i Oslo med tema: “Et fungerende demokrati - strukturelle og åndelig/moralske forutsetninger”.

“Asia Plateau” i India er IofC’s asiatiske konferansesenter. Buchman hadde et vennskap både med hinduen Mahatma Gandhi og muslimen Mohammed Ali Jinnah, Pakistans grunnlegger. Gandhis sønnesønn Rajmohan Gandhi er nå en av lederne for senteret og IofC internasjonalt. Les mer historie om IofC på http://iofc.org/history/