Velkommen til Initiatives of Change i Norge

Sophus Lies Gate

Vårt senter i Oslo brukes både til kontor, møter, samlinger, julemesse og innkvartering av gjester. Huset bebos av et vertskap av frivillige. Initiatives of Change er en bevegelse som drives frem av enkeltmenneskers engasjement og initiativ. Den formelle ledelsen av stiftelsen og dens økonomi ivaretas av stiftelsens styre. 

IofC's styre i Norge

Jorulf Silde

Ole í˜stmo, Oslo, Norway

Ragnhild H. Østmo (leder)
epost: styre(@)iofc(.)no

Jorulf Brøvig Silde (nestleder)
Arbeidsområde: Aktiviteter
Ole Østmo
Arbeidsområde: Økonomi & Sophus
Kebba Secka
Arbeidsområde: Aktiviteter
Elisabeth Smith
Arbeidsområde: Sophus

Camilla Nelson Wilhelmsen from Norway

http://no.iofc.org/sites/no.iofc.org/files/styles/thumbnail/public/media/image/to/tone_nelson.jpg?itok=3uCyk3_r Hermund Haaland, Norway  
Camilla Nelson (vara)
Arbeidsområde: Nettverk og aktiviteter
Adekola Oyenunga (vara)
Arbeidsområde: Økonomi
Tone Høimyr Nelson (vara)
Arbeidsområde: Informasjon
Hermund Haaland (vara)
Arbeidsområde: Nettverk og aktiviteter
Alksandra Kiek (vara)
Arbeidsområde: Aktiviteter og Sophus

       
Ingjerd Espolin Gaarder (leder rådet)