Kommunepolitikere fra Ukraina, som ønsker å gjøre en forskjell. I Oslo Rådhus for å lære om byutvikling: fra venstre Vitali Zahainyi, Lviv city, Yulia Mahdenko, Romny city, Oleksandra Nesterenko, Kamianske city, Yana Zhurenko, Romny city, Natalia Ivanenko, Romny city, Oksana Hordienko, Dnipro city, Valentyn Bondarenko, Romny city og Andri Mazan, Zhovkva city.
Ukrainske politikere; til Norge for å lære samfunnsbygging
Åtte unge kommunepolitikere var i Norge i oktober. Målet var å lære om demokrati, byutvikling og samfunnsbygging. IofC Norge var vertskap for delegasjonen.
Onsdag, oktober 10, 2018

En delegasjon på åtte unge kommunepolitikere fra Ukraina var i Norge i oktober. Målet var å lære om demokrati, byutvikling og samfunnsbygging. IofC Norge var vertskap for delegasjonen.

“På vei til Norge var jeg full av frustrasjon og sinne over situasjonen i Ukraina og over ødeleggelsen og splittelsen som alltid synes å seire både i menneskets sinn så vel som i vårt eget land. Jeg ble overveldet av det vi opplevde i Norge, og returnerer til Ukraina med tro på mennesket og en bedre fremtid”, skrev en av delegatene etter hjemkomst.

Som gjester hos IofC Norge, bodde delegasjonen i IofCs hus i Sophus Lies gate. I tillegg til inspirerende og lærerike møter i Oslo Rådhus, hos Velferdsetaten i Oslo Kommune, arbeidsgiverorganisasjonen KS, Furuset bibliotek, Bjørknes Privatskole, Åssiden Videregående skole i Drammen, Hokksund arbeiderforening og Universitetet i Sørøst-Norge, tok delegasjonen også del i åpne møter og middagsfellesskap sammen med det norske IofC-teamet.

Må tenke annerledes

Uken i Norge satte spor både personlig, og for videre inspirasjon i arbeidet som kommunepolitikere hjemme i Ukraina. Siste kvelden uttrykte de unge politikerne takknemlighet over oppholdet, over det de hadde lært og over fellesskapet de hadde opplevd:

“Det har vært fantastisk – og helt klart overgått forventningene vi hadde. Takk for at dere har tatt oss inn i familien, slik har vi følt det”, sa en av ukrainerne. “Gjennom møtene har vi sett hvordan ting kan bli. Endringene vi kan gjøre i Ukraina krever ikke nødvendigvis så mye penger, men det krever endringer i hodene”, uttrykte en annen. “Vi kan kanskje ikke forvente å oppleve et annet Ukraina selv, men vi håper våre barn får oppleve det. Her i Norge har vi lært hvordan f.eks. helsevesenet har utviklet seg over de siste 30 årene. Vi må ha langsiktige perspektiver. Det gir håp”.

Risikosport og dirty business

De unge politikerne fortalte om svært høye kostnader personlig, ved å gå inn i politikken. En av politikerne som skulle vært med til Norge, ble skutt på åpen gate, rett før avreise. (Se artikkel i The Independent). Et par andre fikk forretningen sin brent ned, etter at de hadde gått åpent ut for å kjempe mot kriminaliteten i samfunnet.  Landet er, i følge de unge politikerne, gjennomsyret av korrupsjon, og politikk blir sett på som “dirty business”. “Jeg ville endre landet ved å starte med min egen by. Vi har ingen korrupsjon i denne byen nå”, fortalte en av deltakerne.

Jobber for endring – i eget liv og i samfunnet

De åtte unge kommunepolitikerne, som kommer fra fem forskjellige byer spredt ut over landet, er del av et nasjonalt nettverk med 2000 kommunepolitikere. De deler erfaringer og det de kommer over av eksempler på god offentlig forvaltning, både i inn- og utland, og har forpliktet seg til å dele og lære av hverandre på tvers av kjønn, politiske og ideologiske skillelinjer. Medlemmene må ha et ønske om “å jobbe for endring og utvikling, både i egne liv og politisk”, i den svært vanskelige situasjonen Ukraina er i, som en av delegatene forklarte det. “Vår motivasjon er å endre samfunnet og vise befolkningen at ikke alle politikere trenger å være korrupte og dårlige mennesker”.

“Vi er i Norge for å lære av verktøy dere bruker her, som vi kan ta med oss hjem til vårt eget land. Vi vil vise unge hva det vil si å være ansvarlige borgere”, sier Valentyn Bondarenko, Romny, Ukraina, initiativtaker til norgesbesøket (nr. 3 fra venstre i bildet). Her får delegasjonen oversikt over byen fra Holmenkollen.

“Vi er i Norge for å lære av verktøy dere bruker her, som vi kan ta med oss hjem til vårt eget land. Vi vil vise unge hva det vil si å være ansvarlige borgere”, sier Valentyn Bondarenko, Romny, Ukraina, initiativtaker til norgesbesøket (nr. 3 fra venstre i bildet). Her får delegasjonen oversikt over byen fra Holmenkollen.

Det var den 35 år gamle Valentyn Bondarenko, fra Romny, som tok initiativ til Norgesbesøket. “Min reise startet for 10 år siden, da jeg var i Norge og møtte IofC. Da jeg dro tilbake ønsket jeg å endre samfunnet jeg lever i. Jeg tok initiativ til å bygge et IofC-senter for forsoning i Baranivka i Ukraina. Etter hvert skjønte jeg at jeg måtte inn i politikken for å kunne påvirke mer. Nå er vi i Norge for å lære av verktøy dere bruker her, som vi kan ta med oss hjem til vårt eget land. Vi vil vise unge hva det vil si å være ansvarlige borgere”, sa han ved ankomst.

Lære å bygge gode samfunnsborgere

Siste kvelden fortalte delegasjonen hvor overveldet de var over den varme velkomsten og åpenheten de hadde blitt møtt med over alt i Norge. Det er ikke daglig kost for en politiker i Ukraina. De var også imponert av holdningen som gjennomsyret flere av institusjonene de besøkte; betydningen av det enkelte mennesket. Som en av dem skrev på facebooksiden sin etter Norges-oppholdet: “Nå vet jeg at vi ikke må bygge vegger, men vi må bygge tillit. Det viktigste er å bygge gode samfunnsborgere. En rektor vi møtte sa at “den beste eleven ved skolen, er hver enkelt elev”. Et barn som har fått nok kjærlighet, som har blitt respektert og hjulpet til å finne sin retning i livet, blir en verdifull arbeidstaker, en god nabo og pliktoppfyllende borger som gjør sitt land til en betydningsfull stat. Jeg vet vi snart vil se en vind av forandring i mitt eget hjemland.”

Politikerne fikk en varm velkomst og møtte flere i det norske IofC-teamet. Her på middag hos Jorulf og Gudrun Brøvig Silde (nr. 4 og 6 fra venstre i bildet), med Viveka Johnson (nr. 1 f.v.), Jens J. Wilhelmsen (nr. 3 f.v.) og Sturla Johnson (nr. 2 f.h.)

Politikerne fikk en varm velkomst og møtte flere i det norske IofC-teamet. Her på middag hos Jorulf og Gudrun Brøvig Silde (nr. 4 og 6 fra venstre i bildet), med Viveka Johnson (nr. 1 f.v.), Jens J. Wilhelmsen (nr. 3 f.v.) og Sturla Johnson (nr. 2 f.h.)

Lenke til det ukrainske nettverket av unge kommunepolitikere http://cehrin.org.uа